Episode #76 – Carcassonne

Carcassonne 2-5 45m 8+ Gamezone.no: 198,- En slette, en vei, og veggen til en by. Det er utganspunktet du har.

Les mer

Episode #27 – A New World – Carcassonne

Carcassonne: A New World 2-5 45m 8+ Gamezone.no: Søk Selv om det finnes et utall med utvidelser til vanlig Carcassonne,

Les mer